logo - Dotace na kotle
telefon - Dotace na kotle770 134 654

Kotlíková dotace Praha

I. výzva kotlíkových dotací

Podávání žádostí od: 21. března 2016

Způsob podání: osbně na podatelně Jungmannova 35/29, Praha 1

Podávání žádostí výhradně po kompletní realizaci

Alokace: 23 700 000 Kč (min. 185 žádostí)

Praha patří do seznamu prioritních obcí. "Kotlíková dotace je navýšena o 5%"