logo - Dotace na kotle
telefon - Dotace na kotle770 134 654

Nová Zelená Úsporám

Výměna zdroje vytápění z programu Nová Zelená Úsporám není pro žadatele tak výhodná jako program Kotlíková dotace, ale lze vyměnit více typů zdrojů tepla pro vytápění. Výměnu lze realizovat v rodinném i bytovém domě.

Původní zdroj vytápění

Z programu Nová Zelená úsporám můžete vyměnit nasledující zdroje vytápění:

 • Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 (žádost lze podat do 1. 9. 2022)
 • Kotle na topné oleje
 • Lokální topidla na pevná paliva, sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • Elektrické vytápění

Nový zdroj a výše dotace

Dotace z programu Nová Zelená Úsporám je ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů na nový zdroj vytápění. Maximální výše dotace je však omezena na tyto částky:

 • kotel na dřevo s akumulací - 80.000,-Kč (25.000,-Kč)
 • automatický kotel na dřevní biomasu - 80.000,-Kč (25.000,-Kč)
 • peletový kotel a sezónní zásobník pelet - 100.000,-Kč (-)
 • peletová kamna teplovzdušná - 30.000,-Kč (-)
 • peletová kamna teplovodní - 45.000,-Kč (35.000,-Kč)
 • plynový kondenzační kotel - 35.000,-Kč (12.000,-Kč)
 • teplovodní TČ – jen vytápění - 80.000,-Kč (30.000,-Kč)
 • teplovodní TČ – vytápění i příprava TV - 100.000,-Kč (-)
 • teplovodní TČ - vyt.+TV+FV. - 140.000,-Kč (-)
 • tepelné čerpadlo vzduch/vzduch - 60.000,-Kč (18.000,-Kč)
 • Napojení na zásobování teplem - 40.000,-Kč (10.000,-Kč)

V závorce jsou uvedeny maximální částky pro bytové jednotky. Elektrické vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo.

skryty skryty skryty