logo - Dotace na kotle
telefon - Dotace na kotle770 134 654

Podporované zdroje vytápění

Seznam zdrojů tepla

Podpořena může být pouze instalace zdrojů vytápění splňující přísné emisní požadavky. Kotle musí splňovat tzv. "Ekodesign" nebo 5. emisní třídu. Rozhodující je, zda je nový zdroj tepla zapsán v Seznamu výrobků a technologií státního fondu životního prostředí ČR. Vyhledejte v seznamu zde: svt.sfzp.cz.

Podporovány jsou:

  • Kotel na biomasu s ručním přikládáním (dřevo, brikety) - povinná akumulační nádrž 55l/kW
  • Automatický kotel na biomasu (pelety, štěpka)
  • Plynový kondenzační kotel
  • Tepelné čerpadlo teplovodní
  • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (jen NZÚ)
  • Peletková kamna (jen NZÚ)
  • Napojení na CZT (jen NZÚ)

Nejsou podporovány

  • Kotle na uhlí i kombinované kotle (uhlí/biomasa) a to včetně kotlů automatických. Z dotace nelze již pořídit žádný zdroj umožňující spalování uhlí!
  • Kotle na dřevo 4. emisní třídy
  • Přestvby stávajících kotlů

Doporučené kotle

U těchto kotlů garantujeme kvalitu výrobku a bezproblémový průběh montáže a provozu.

skryty skryty skryty